Exam Hunter

Exam Hunter
Exam Hunter คือเว็บบริการด้วยทีมงานมืออาชีพทางด้าน Corporate Training และการเตรียมสอบ

เราคือใคร
เราคือทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้าน Corporate Training และการเตรียมสอบ GMAT IELTS TOEFL TOEIC
การเตรียมตัวสอบเรียนต่อต่างประเทศ

เราทำอะไร
เราให้บริการด้าน Corporate Training รับจัดอบรม สัมมนา เทรนให้แก่องค์กร บริษัท หน่วยงานต่างๆ
บริการจัด Workshop ทำเนื้อหาเฉพาะทาง บริการที่ปรึกษาด้านภาษาให้แก่องค์กร คอร์สเรียนออนไลน์ บริการทำเนื้อหาผ่านทางเว็บเพื่อเรียนออนไลน์สำหรับองค์กร บริการปรึกษาสำหรับการสอบเรียนต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งและนำทีมโดย
อาจารย์ภากร สุขสมปอง (นิก)
ปริญญาโท MBA University of Cambridge, UK
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Exchange Program: University of Washington, USA
มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประถม-มัธยมต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย    

ประวัติการทำงาน
อดีตอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Business Development Associate – Assistant to the President

 

ปัจจุบัน
ผู้บริหาร Primeeng และเว็บสอนภาษาออนไลน์ www.examhunter.net
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ
วิทยากรอบรม จัด Workshop ให้แก่องค์กร หน่วยงานและบริษัท
ผู้ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร 
บริการปรึกษาการเตรียมสอบเรียนต่อต่างประเทศ
อาจารย์สอนผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS TOEFL TOEIC GMAT IELTS หลักสูตรสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ

บริหารและจัดทำโดย

en_USEnglish
en_USEnglish