Archives: Courses

Fast Grammar เก่งแกรมม่าอย่างรวดเร็ว

คอร์สแกรมม่าฉบับเร่งด่วนไม่เยิ่นเย้อ เน้นเข้าใจจริงไม่เน้นท่องจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่ ทวน หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC IELTS TOEFL หรืออื่นๆ จากราคาเต็ม 2000 บาทลดสูงสุดถึง 40% สามารถสอบถามโปรโมชั่นและทำการจองได้ทาง Line ID: @primeeng หรือ inbox FB page EngClubThailand ทำไมคอร์สเราถึงต่างจากที่อื่น เนื้อหาเน้นเข้าใจง่ายกระชับไม่เยิ่นเย้อและนำไปใช้ต่อได้จริงในระดับกลางและระดับสูงต่อไป มีแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ พร้อมคำอธิบายในประเด็นสำคัญต่างๆ หากไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถพิมพ์มาสอบถามทีมงานของเราได้เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำการเริ่มเรียน

Fast Grammar

คอร์สแกรมม่าฉบับเร่งด่วนไม่เยิ่นเย้อ เน้นเข้าใจจริงไม่เน้นท่องจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่ ทวน หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC IELTS TOEFL หรืออื่นๆ จากราคาเต็ม 2000 บาทลดสูงสุดถึง 40% สามารถสอบถามโปรโมชั่นและทำการจองได้ทาง Line ID: @primeeng หรือ inbox FB page EngClubThailand ทำไมคอร์สเราถึงต่างจากที่อื่น เนื้อหาเน้นเข้าใจง่ายกระชับไม่เยิ่นเย้อและนำไปใช้ต่อได้จริงในระดับกลางและระดับสูงต่อไป มีแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ พร้อมคำอธิบายในประเด็นสำคัญต่างๆ หากไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถพิมพ์มาสอบถามทีมงานของเราได้เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำการเริ่มเรียน

เรียน Grammar : IMC

คอร์สแกรมม่าฉบับเร่งด่วนไม่เยิ่นเย้อ เน้นเข้าใจจริงไม่เน้นท่องจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่ ทวน หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC IELTS TOEFL หรืออื่นๆ จากราคาเต็ม 2000 บาทลดสูงสุดถึง 40% สามารถสอบถามโปรโมชั่นและทำการจองได้ทาง Line ID: @primeeng หรือ inbox FB page EngClubThailand ทำไมคอร์สเราถึงต่างจากที่อื่น เนื้อหาเน้นเข้าใจง่ายกระชับไม่เยิ่นเย้อและนำไปใช้ต่อได้จริงในระดับกลางและระดับสูงต่อไป มีแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ พร้อมคำอธิบายในประเด็นสำคัญต่างๆ หากไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถพิมพ์มาสอบถามทีมงานของเราได้เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำการเริ่มเรียน

Grammar for Exams แกรมม่าสำหรับพัฒนาการพูด เขียนและเตรียมสอบ

คอร์สแกรมม่าฉบับเร่งด่วนไม่เยิ่นเย้อ เน้นเข้าใจจริงไม่เน้นท่องจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่ ทวน หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC IELTS TOEFL หรืออื่นๆ จากราคาเต็ม 2000 บาทลดสูงสุดถึง 40% สามารถสอบถามโปรโมชั่นและทำการจองได้ทาง Line ID: @primeeng หรือ inbox FB page EngClubThailand ทำไมคอร์สเราถึงต่างจากที่อื่น เนื้อหาเน้นเข้าใจง่ายกระชับไม่เยิ่นเย้อและนำไปใช้ต่อได้จริงในระดับกลางและระดับสูงต่อไป มีแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ พร้อมคำอธิบายในประเด็นสำคัญต่างๆ หากไม่เข้าใจในเนื้อหาสามารถพิมพ์มาสอบถามทีมงานของเราได้เพื่ออธิบายเพิ่มเติม ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ตลอดเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำการเริ่มเรียน

en_USEnglish
en_USEnglish