IELTS และ TOELF ต่างกันยังไง และเราสอบตัวไหนดี

เวลาที่ใช้ในการสอบ 

IELTS จะใช้เวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที

TOEFL จะใช้เวลา 4 ชั่วโมง

ราคา
ค่าสอบ IELTS Academic หรือ General training ราคา 6,900 บาท

ค่าสอบ TOEFL ราคาค่าสมัครสอบอยู่ที่ 185 USD หรือประมาณ 6000 บาท

คะแนน

IELTS คะแนนจะแบ่งออกป็น band 1-9 โดยจะมีครึ่งคะแนนด้วย (เช่น band 6.5)

TOEFL คะแนนจะแบ่งออกเป็น 0-120 คะแนน

หากต้องการดูคะแนนแบบละเอียดของ TOEFL and IELTS สามารถคลิกที่ลิ้งค์ได้
ส่วนประกอบในการสอบ

ข้อสอบทั้งสองชนิดประกอบด้วย 4 ส่วน เพื่อทำการทดสอบทั้ง 4 skills เหมือนกัน แต่ว่าลักษณะของการสอบไม่เหมือนกัน

ส่วนต่างหลักๆคือ IELTS จะเน้นถึงลักษณะข้อสอบที่หลากหลายมากกว่า และ ในการสอบพูดจะสอบกับคนจริงๆ แต่สำหรับ TOEFL แล้วจะเป็นการอัดเสียงตอบคำถามที่เราเจอ

ดูรายละเอียดความแตกต่างด้านล่างได้เลยครับ

Speaking

IELTS จะเป็นการพูดกับเจ้าของภาษาจริงๆ และจะใช้เวลาเพียงประมาณ 11-14 นาที และอาจจะต้องสอบคนละวันกับอีกสามส่วน

ในขณะที่ TOEFL จะเป็นการสอบโดยการอัดเสียงใส่คอมพิวเตอร์ และจะใช้เวลาสอบประมาณ 20 นาทีและจะสอบวันเดียวกันเสมอ

Listening 

IELTS จะเน้นถึงรื่องราว และการสนทนาทั่วๆไปมากกว่า และจะมีเพียงแค่พาร์ทเดียวจากทั้งหมดสี่พาร์ทที่จะเน้นเป็นบทความจากประชุมหรือเลคเชอร์ ความยาวทั้งสิ้น 30 นาที (แต่คุณจะมีเวลา 10 นาทีในการเขียนคำตอบ) และเราต้องเจอลักษณะคำถามที่หลากหลาย

TOEFL จะเน้นถึงการฟังในลักษณะสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยมากกว่า เช่นการสนทนา หรือ เลคเชอร์ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่นับว่าค่อนข้างหินเลยสำหรับ TOEFL แต่ลักษณะคำถามที่เราจะเจอจะเป็นข้อสอบประเภท multiple choices

Reading 

ในพาร์ท reading ของ TOEFL และ IELTS จะคล้ายกัน โดยแต่ละบทความเราจะมีเวลาให้ประมาณ 20 นาที (ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้อ่านภาษาอังกฤษ) จะต่างกันแค่ว่าของ IELTS ลักษณะของคำถามที่เราจะเจอจะมีหลากหลายแบบมาก ในขณะที่ของ TOEFL จะเป็น multiple choices

อีกอย่างคือ TOEFL เราอาจจะมีโอกาสเจอได้ตั้งแต่ 3-5 บทความ ดังนั้นเวลาที่ใช้จึงอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคน ในขณะที่ของ IELTS เราจะเจอ 3 บทความเสมอ

Writing 

TOELF เราจะเจอโจทย์สองชนิด โดยชนิดแรกจะต้องเขียนแบบคำถามทั่วไปโดยเราต้องเขียนตอบประมาณ 300-350 คำ และ ชนิดที่สองคือการเขียนสรุปจากการอ่านบทความสั้นๆ และ ฟังเลคเชอร์ ซึ่งต้องเขียนประมาณ 200-250 คำ

ในขณะที่ IELTS เราจะเจอโจทย์สองข้อเช่นกัน ข้อแรกจะเป็นการเขียนอธิบาย infographic เช่นกราฟเส้น กราฟแท่ง หรืออาจจะเจอแผนที่ หรือ ขั้นตอนการทำงานของเครื่องยนต์ หรืออื่นๆ ซึ่งเราต้องเขียนมากกว่า 150 คำ

และอีกข้อคือการตอบคำถามแบบทั่วๆไปถามความเห็น การวิเคราะห์ของเราและเราต้องเขียน 250 คำขึ้นไป

ข้อสรุป

จากที่เห็นได้ด้านบนว่าถึงแม้ว่าราคาและจุดประสงค์ที่เราสอบข้อสอบนี้จะใกล้เคียงกัน แต่มันมีจุดที่ต่างกันอยู่หลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสอบ และ ที่สำคัญมากกว่าคือลักษณะข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน โดย IELTS จะเจอโจทย์ที่หลากหลายมากกว่า TOEFL ซึ่งจะเจอส่วนมากเป็น multiple choices และ การพูดจะพูดกับคนๆจริงๆในข้อสอบ IELTS

แต่ด้วยความต่างนี้เองบางทีเราควรจะหาในเน็ตทดลองดูก่อนว่าเราถนัดกับข้อสอบไหนมากกว่า หรือ เช็คให้ดีก่อนว่ามหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัครนั้นรับคะแนนสอบชนิดไหนบ้าง และการเทียบคะแนนเป็นไปอย่างเหมาะสมรึเปล่า เช่นมหาวิทยาลัยอังกฤษบางที่อาจจะไม่ค่อยชอบคะแนน TOEFL และถึงแม้จะรับแต่ก็ตั้งเกณฑ์ไว้สูง หรือ ในทางกลับกันสำหรับมหาวิทยาลัยที่อเมริกาซึ่งอาจจะส่งผลต่อการสมัครของเราได้

แต่สุดท้ายอยากจะบอกว่าคะแนน TOELF และ IELTS นั้น โดยทั่วไปแล้วเป็นแค่สีขาวและดำ คือแค่ผ่านก็พอแล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องพยายามให้ได้คะแนนสูงจนเกินไปถ้าเราผ่านเกณฑ์แล้ว แต่เอาเวลาไปลงที่ปัจจัยอื่นในการสมัครดีกว่า เช่น การเขียนเรียงความ ใบ recommend หรือคะแนนสอบอื่นๆ (eg. SAT, GMAT, GRE)

1 thought on “IELTS และ TOELF ต่างกันยังไง และเราสอบตัวไหนดี”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!