talk to หรือ talk with ต่างกันยังไง และควรเลือกใช้คำไหนดี

Talk to กับ talk with บางคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไง?

คำตอบ

ใช้แทนกันได้ครับ ความหมายจะต่างกันนิดหน่อย

talk to เช่น He is talking to her. เขาคุยกับเธอ จะสื่อว่าเขาเป็นคนคุยหลัก
talk with เช่น He is talking with her. เขาคุยกับเธอ จะสื่อว่าเป็นการสนทนาของทั้งสองคน

ถึงแม้ว่าความหมายจริงๆของมันเป็นแบบนั้นแต่ในการใช้จริงๆ ความหมายแทบไม่ได้ต่างกันเลย
และที่เจ้าของภาษา(โดยเฉพาะคนอเมริกา) นิยมใช้มากกว่าสำหรับการสื่อถึงคนคุยกันคือ talk to  

ดังนั้นถ้าอยากจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาก็ใช้คำว่า talk to เช่น

I’m talking to you.

You are talking to me.

She talked to him last night. ดีกว่า talk with ครับ

คอร์สเรียนแนะนำ

2000 บาท

Fast Grammar เก่งแกรมม่าอย่างรวดเร็ว

เก่งแกรมม่าได้ในคอร์สเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน ทวนให้เข้าใจจริงไม่ลืม หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEIC TOELF IELTS

See more...

2000 บาท

Fast Grammar

เก่งแกรมม่าได้ในคอร์สเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน ทวนให้เข้าใจจริงไม่ลืม หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEIC TOELF IELTS

See more...

2000 บาท

เรียน Grammar : IMC

เก่งแกรมม่าได้ในคอร์สเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน ทวนให้เข้าใจจริงไม่ลืม หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEIC TOELF IELTS

See more...

2000 บาท

Grammar for Exams แกรมม่าสำหรับพัฒนาการพูด เขียนและเตรียมสอบ

เก่งแกรมม่าได้ในคอร์สเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน ทวนให้เข้าใจจริงไม่ลืม หรือเตรียมสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEIC TOELF IELTS

See more...


คอร์สแกรมม่าฉบับเร่งด่วน อ่อนแค่ไหนก็เก่งภาษาอังกฤษได้ใน 18 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line ID: @primeeng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!