CAT (Computer Adjusted Testing) ของ GMAT คืออะไร

ในการสอบ GMAT นั้น จะใช้ระบบ Computer Adjusted Testing คือ ยิ่งผู้สอบทำข้อสอบได้ดีระบบจะให้ข้อสอบยากขึ้นเรื่อยๆกับผู้สอบ และยิ่งทำได้ไม่ดีระบบจะคิดว่าผู้สอบไม่เก่งและจะให้ข้อสอบที่ง่ายขึ้น
ดังนั้นการที่ทำๆอยู่แล้วรู้สึกว่าทำไมเจอแต่ข้อที่ทำได้ อาจจะไม่ได้สัญญาณที่ดีก็ได้ เพราะอาจจะแปลว่าข้อก่อนๆหน้านั้นเราทำได้ไม่ดีไปแล้ว ทำให้ระบบคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งไปแล้วก็ได้

โดยคะแนนท้ายสุดของเรา เต็ม 51 จะออกมาได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่า ณ ตอนนั้นคอมคิดว่าเราทำได้ดีและเก่งแค่ไหนในตอนจบ

โดยระบบ CAT นี้จะอิงตามปัจจัยด้านล่างนี้คือ

  1. ส่วนแรกของข้อสอบทั้ง verbal และ math (8-10 ข้อแรก) ยังส่งผลต่อข้อสอบโดยรวมมากกว่าส่วนอื่นๆ เพราะเหมือนเป็น first impression ของการทำข้อสอบนี้
  2. การที่ทำถูกติดกัน และ ผิดติดกันเยอะๆจะส่งผลมากกว่าการกระจายข้อผิด หรือข้อถูก
  3. การทำข้อสอบไม่เสร็จมีผลรุนแรงกับคะแนนรวม

จากข้อมูลด้านบนนี้บอกอะไรเรา?

  1. ให้ความตั้งใจในการทำข้อสอบสิบข้อแรกให้ได้ตั้งแต่ 75% ขึ้นไปอาจจะให้เวลามากกว่าค่าเฉลี่ยเวลาแต่ละข้อนิดหน่อยก็เป็นไปได้ เพราะคอมจะคิดว่าเราเก่งและให้โจทย์ยากขึ้นอย่างรวดเร็ว
  2. ควรฝึกทำโจทย์ระดับง่ายถึงกลางคล่องที่สุด เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายให้ได้คะแนนสูง ถ้าเราทำข้อง่ายหรือกลางไม่ได้ เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นโจทย์ยากในนั้นเลยก็ได้ เพราะระบบได้คิดว่าเราเป็นคนไม่ค่อยเก่งไปแล้ว
  3. พยายามให้ถูกติดกันเยอะๆ และกระจายข้อผิด อย่าผิดติดกันหลายข้อ
  4. ทำข้อสอบให้เสร็จ ถึงจะทำไม่ทันก็ควรมั่วให้เสร็จ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to ExamHunter

0

error: Content is protected !!