สามารถสอบ GMAT ได้กี่ครั้ง และ บ่อยแค่ไหน

ในสมัยก่อนนั้นจำนวนครั้งที่เราสามารถสอบ GMAT จะถูกจำกัดแต่ว่าตั้งแต่ปี 2016 GMAC ได้จำกัดผู้ที่เข้าสอบ GMAT ไว้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปีนับแบบ rolling คือนับจากวันนั้นจนถึงวันนั้นของอีกวัน ไม่ได้นับปีใหม่จากวันขึ้นปีใหม่ และ ทั้งชีวิตสอบได้ไม่เกิน 8 ครั้ง

ส่วนผู้สมัครสอบสามารถสอบได้ทุกๆ 16 วัน โดยสามารถทำการจองวัน เวลา และ สถานที่ได้ที่เว็บ www.mba.com

You can take the GMAT exam once every 16 calendar days and no more than five times in a rolling 12-month period and no more than eight times total (lifetime limit effective December 17, 2016).

https://www.mba.com/frequently-asked-questions/gmat-exam-policies

สาเหตุหลักที่มีการจำกัดจำนวนสอบทั้งชีวิตก็เพื่อเป็นการลดการโกง ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีทีมติวเตอร์ที่คอยจำข้อสอบจริงเอามาสอนนักเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบ ดังนั้นทาง GMAT จึงได้มีการจำกัดตรงจุดนี้

คำถามตอนนี้ผู้สอบควรกังวลตรงนี้แค่ไหน?

ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่ากังวลครับ เพราะมีน้อยมากที่จะสอบ GMAT เกิน 8 ครั้ง และการจะสอบเกิน 5 ครั้งต่อปีก็ไม่ได้ถือว่าน้อย เพราะหลังจากสอบแต่ละครั้งผู้สอบควรวิเคราะห์จุดอ่อนตัวเองและใช้เวลาในการฝึกฝนเพื่อเพิ่มคะแนนสอบด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
en_USEnglish