สอบ GMAT ได้กี่ครั้ง และ บ่อยแค่ไหน

เนื่องจาก GMAT เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (หลายคนบอกว่าเป็นหนึ่งในข้อสอบที่ยากที่สุด) และใช้เวลาในเตรียมตัวค่อนข้างเยอะ (โดยทั่วไปมากกว่า 3 เดือน)จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้สอบส่วนใหญ่จะสอบ GMAT มากกว่าหนึ่งครั้ง แต่การสอบข้อสอบนี้นั้น ผู้ออกได้มีนโยบายที่จำกัดจำนวนการสอบของผู้สอบไว้ตามด้านล่างนี้

เว้นระยะการสอบ 16 วัน: โดยการสอบแต่ละครั้งผู้สอบต้องเว้นระยะการสอบ 16 วันก่อนที่จะสอบรอบใหม่ได้ และสามารถทำการจองวัน เวลา และสถานที่ได้ที่เว็บ www.mba.com

5 ครั้งต่อปี : ซึ่งตรงนี้จะอิงตาม รอบปี 12 เดือน (ไม่ใช่รอบปีปฏิทิน) ดังนั้นแปลว่าในทุกๆ 12 เดือนผู้สอบจะสามารถสอบได้ทั้งหมดห้าครั้ง ตัวอย่างเช่นถ้าผู้สอบเริ่มสอบเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน, และ ธันวาคม เดือนละหนึ่งครั้ง ผู้สอบจะสามารถสอบได้อีกเพียงแค่ 2 ครั้งก่อนจะถึงเดือน ตุลาคม ในปีถัดไป

8 ครั้งตลอดชีวิต : กฏนี้เป็นกฏใหม่ที่ออกมาในเดือนธันวาคมปี 2016 ซึ่ง GMAC ผู้จัดการสอบ GMAT ได้มีเป้าหมายหลักไปที่ติวเตอร์และกลุ่มคนที่มักจะสอบหลายๆครั้งเพื่อจำข้อสอบจริงออกมาแชร์หรือขายให้กับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ

ข้อควรระวัง
*การสอบที่ผู้สอบเลือกที่จะยกเลิกคะแนน (cancel score) หลังจากทำสอบ ก็ยังนับเป็นหนึ่งในแปดครั้งและห้าครั้งต่อปีอยู่ดี ดังนั้นผู้สอบต้องระวังก่อนจะเผลอสอบเต็มจำนวนโดยไม่รู้ตัวและอาจจะทำให้เสียโอกาสในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้

*การสอบ GMAT แบบ online ก็นับรวมในข้อจำกัดนี้ด้วยเช่นกัน
https://www.mba.com/frequently-asked-questions/about-the-gmat-online-exam

ผู้สอบควรกังวลแค่ไหนสำหรับการจำกัดจำนวนครั้งนี้?
ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่ากังวลมากนัก แต่จะช่วยให้เราวางแผนการเตรียมสอบได้ดีขึ้นมากกว่า เพราะมีน้อยคนที่จะสอบ GMAT มากถึง 8 ครั้ง ส่วนมากจะเป็นติวเตอร์หรือคนที่สอบเล่นมากกว่าคนที่จะเอาคะแนนมาใช้จริง ดังนั้นการมีข้อจำกัดนี้ไม่ได้ส่งผลเสียโดยตรงกับผู้วางแผนจะทำการสอบเพื่อสมัครเรียนต่อ แต่จะส่งผลทางด้านจิตใจมากกว่าเพราะผู้สอบจะยิ่งกดดันมากขึ้นหากจำนวนที่สอบได้เหลือน้อยลง (และข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความกดดันในห้องสอบอยู่แล้วเพราะเป็นระบบการสอบแบบ CAT ที่ทุกข้อส่งผลหมด และมีเวลาที่จำกัดมากๆ)

ควรทำอย่างไรหากสอบใกล้ครบข้อจำกัดแล้ว?
ตามด้านบน เมื่อจำนวนครั้งที่สามารถสอบได้เหลือน้อยลง ความกังวลและความเครียดก็จะเพิ่มตามมา สิ่งที่ผู้สอบสามารถทำได้คือการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะทำการสอบจริงครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

ทางเลือกอื่นๆเช่น
1. เมื่อสอบครบจำนวนแล้วผู้สอบสามารถยื่นเรื่องไปที่ GMAC ว่าคะแนนยังไม่ถึงจำนวนที่ต้องการและขอสอบมากกว่า 8 ครั้งได้ (แต่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าโอกาสสำเร็จมีแค่ไหน)
2. นอกจาก GMAT แล้วยังมีอีกหลายข้อสอบที่สามารถใช้ในการสมัครเรียน Business school ได้เช่น GRE หรือ EA (Executive Assessment) ดังนั้นคะแนน GMAT ไม่ใช่ทุกอย่างและอย่าเครียดจนเกินไป (ความเครียดยิ่งส่งผลเสียต่อการเตรียมตัวและสมาธิในการเตรียมสอบ)

สิ่งที่ควรทำเพื่อไม่ให้สอบเต็มจำนวน
1. อย่าใช้การสอบจริงเป็นสนามซ้อม ผู้สอบสามารถทดสอบข้อสอบได้จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น mock test ของบริษัท GMAC เองหรือของหลายๆหน่วยงาน หรือข้อสอบให้ทดลองทำอีกมากมายในหนังสือ Ofificial Guide และแหล่งอื่นๆ
2. ถ้าคะแนนในการสอบซ้อม mock ยังห่างจากคะแนนที่หวัง โอกาสที่เราจะสอบแล้วได้คะแนนที่ต้องการทันทีมีน้อย เพราะถึงแม้ว่าคะแนนจะมีเหวี่ยงขึ้นลงบ้าง ขึ้นกับหลายๆปัจจัย แต่ว่าโอกาสที่จะเหวี่ยงเป็นร้อยคะแนน (จาก 800) มีน้อย ดังนั้นถ้าคะแนนยังห่างอยู่ ควรจะฝึกเพิ่มเติมก่อนไปเจอสนามจริง
3. วางแผนการอ่านหนังสือก่อนการสอบแต่ละครั้ง 16 วันอาจจะไม่เพียงพอในการพัฒนา skill ที่ใช้ในการสอบโดยเฉพาะสำหรับหลายๆคนที่งานยุ่งจนไม่มีเวลาว่างในการเตรียมตัว

ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าเราควรวางแผนดีๆก่อนการสอบแต่ละครั้ง และ อย่าเร่งสอบติดๆกันจนเกินไปครับ

มหาวิทยาลัยสามารถเห็นจำนวนและคะแนนสอบได้หรือไม่?
เมื่อผู้สอบส่งคะแนนไปให้มหาวิทยาลัยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยสามารถเห็นคะแนนทั้งหมด (ที่ไม่ได้ cancel) รวมถึงคะแนนและจำนวนครั้งที่ผู้สอบสอบก่อนหน้าได้ (แต่จะไม่ได้เห็นคะแนนที่สอบหลังจากนั้น)
ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจส่งคะแนนไปให้มหาวิทยาลัยใด ผู้สอบควรมีคะแนนที่พอใจก่อน และไม่ควรเลือกส่งคะแนนอัตโนมัติให้ทางมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจจะสมัครไว้เพราะไม่มีทางรู้ว่าจะสอบได้คะแนนดีหรือไม่ในการสอบครั้งนั้นๆ ควรเลือกส่งหลังจากที่ได้คะแนนที่พึงพอใจก่อน

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมสอบ GMAT, EA, หรือ GRE และต้องการใช้คะแนนเพื่อสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ Line ID: @primeeng
GMAT Hunter

อ้างอิง
https://www.mba.com/frequently-asked-questions/gmat-exam-policies
https://gmat.economist.com/gmat-advice/gmat-overview/gmat-rules/lifetime-limit-gmat-retakes
https://gmatclub.com/forum/can-schools-see-later-gmat-scores-after-sending-your-score-report-282325.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to ExamHunter

0

error: Content is protected !!