สอบ GMAT Online ใช้อุปกรณ์อะไร ในการจดโน้ต

ผู้ที่เข้าสอบ GMAT Online สามารถจดโน้ตได้สองวิธีคือ Online Whiteboard, Whiteboard ของจริง หรือ ใช้ทั้งสองวิธีพร้อมกันได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

1. ใช้ online whiteboard ที่ทางผู้จัดสอบ GMAT ได้เตรียมไว้ให้
โดยผู้สอบสามารถเขียนลงบนกระดานออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ จดโน้ตต่างๆ หรือวาดรูป

 • พิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาน แต่ไม่สามารถ copy/paste ได้
 • zoom เข้าออกได้
 • ลบ หรือ เคลียหน้าจอได้
 • โดยผู้สอบสามารถทดลองใช้กระดานออนไลน์ได้จากลิ้งค์ด้างล่างนี

https://www.mba.com/exams/gmat-online/prepare-for-your-exam/online-whiteboard

ข้อควรระวัง: ผู้สอบไม่สามารถเขียนลงบนหน้าจอ หรือ ใช้ stylus (กระดานเขียน) ในการเขียนหน้าจอได้

 

2. ผู้สอบสามารถนำกระดาน whiteboard ของจริงไปใช้ได้ แต่ต้องใช้อุปกรณ์ตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น

ข้อจำกัดของ whiteboard

 • 1 erasable whiteboard no larger than 12 inches x 20 inches (30 centimetres x 50 centimetres)
 • Up to 2 dry erase markers
 • 1 dry erase whiteboard eraser

อุปกรณ์ที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้

 • Whiteboards with grids or other markings
 • Whiteboards with background colors
 • Paper
 • Pen / Pencil
 • Permanent Marker
 • Tissues, Paper Towels, Napkins
 • Whiteboard Spray
 • Paper in a clear slide
 • Boogie Boards
 • Chalkboards
 • Writing Tablets

ทั้งนี้เนื่องจาก online whiteboard สามารถเปิดหรือย่อเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นหากผู้สอบนำเอา whiteboard เข้าไป จะใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน (whiteboard และ online whiteboard) ก็สามารถทำได้เช่นกัน

Reference

https://www.mba.com/exams/gmat-online/prepare-for-your-exam/whiteboard-options

https://www.mba.com/exams/gmat-online/prepare-for-your-exam/online-whiteboard

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to ExamHunter

0

error: Content is protected !!